Nargile Adabı

Yüz yıllar önce ortaya çıkmış ve yüz yıllar boyunca süregelmiş bir kültür olan nargile, farklı şekillerde farklı tütünlerle içilmiştir. Ancak nargile kültürü hayli büyük bir kültür olduğu için, nargile içiminin kendine has bir adabı vardır. Yani nargile içimi sırasında yapılması ve yapılmaması gerekenler vardır. Tüm bunlarda nargileye saygı ön plandadır. Nargile severler nargileye saygısızlık yapmazlar. Her ne kadar günümüz gençleri bu adabı pek fazla bilmeseler de eski topraklar nargile adabını oldukça iyi bilmektedir. Genç kuşakla birlikte oldukça yaygınlaşan nargilenin adabı, gün geçtikçe unutulmaktadır. Halbuki bu adaba uyarak nargile içmek, bir kültürün sonucudur ve bu kültürün değerlerini olabildiğince korumak ve yaşatmak gerekmektedir.

Nargile adabı sayılan konuların başında nargileden sigara yakmak gelir. Nargileden sigara yakmak kesinlikle büyük bir saygısızlık kabul edilir. Bunun en büyük nedeni nargile dururken, sigaranın tercih edilmesidir. Nargilenin sigaradan çok daha fazla keyif verdiğine inanıldığı için, nargile adabına göre bu hareket oldukça yanlıştır.

Nargile içimi esnasında nargile kesinlikle yüksek bir yere konulmamalıdır. Bu durum görgüsüzlük olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle nargile gözden uzak bir yerde durmalıdır. Ayrıca nargile elden ele uzatılmamalıdır. Aynı marpuçtan nargile için iki kişi varsa, biri içtikten sonra marpucu dik bir şekilde yakınındaki masa ya da sehpaya yaslamalı, diğer kişi marpucu oradan almalıdır. Bu durum kesinlikle çok ince bir davranış örneğidir. Aynı zamanda nargile adabının çok önemli bir göstergesidir.

Nargile içimi 15-20 dakikalık bir süreç değildir. Eğer nargileyi içmeye başladıktan 15-20 dakika sonra bırakıp, giderseniz oldukça büyük bir saygısızlık yapmış sayılırsınız. Zira nargilenin müdavimi olan eski topraklar bir nargileyi en az 1,5-2 saat süresince içmektedirler ve 15-20 dakikalık içimleri nargile adabına uygun bulmamaktadırlar. Nargile her ne kadar büyük bir keyif olsa da içerken bazı şeylere dikkat edilmesi gerekmektedir.